Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 11 2020

dragu
8063 ac40 390
Reposted fromharridan harridan viamononok mononok
dragu
0056 2689 390
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaIzzy721 Izzy721
dragu
0362 4ca1 390
Reposted fromBourbonBlues BourbonBlues viasininen sininen
dragu
i mówię sobie codziennie, cały czas nie wytrzymam a wytrzymuję
— ja
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viasorriso sorriso
dragu
3611 2812 390
heart
Reposted fromsponzy sponzy viacharlotte99 charlotte99
dragu
5903 6bb7 390
Reposted fromshibouk shibouk viaRybciaaa Rybciaaa
dragu
6003 4400 390
Reposted fromchceuciec chceuciec viaRybciaaa Rybciaaa

March 07 2020

dragu
Lubię być niezależny, ale kochałem należeć do ciebie.
— romans z diabłem
dragu
dragu
Mój problem nie polega na tym, że nie wiem czego  chcę. Mój problem polega na tym, że wiem czego chcę, ale nie mogę tego mieć.
Reposted fromtomowa tomowa viacontigo contigo
dragu
On zobaczył we mnie to wszystko co chowałam przed światem przez te wszystkie lata. Całą moją delikatność i kruchość. Bo wiesz, gdy tak bardzo dotyka cię brutalność życia, chowasz w sobie to co najpiękniejsze tak, aby nikt nie mógł tego schwytać swoimi zachłannymi dłońmi.
— aleksandra steć
Reposted fromhyphaeoflove hyphaeoflove viadygoty dygoty
dragu
Pewnie, że fajniej, kiedy ktoś idzie obok. Ale dopóki sama sobie nie będziesz potrafiła dotrzymać kroku, nikt inny Cię nie dogoni.
Reposted frompensieve pensieve viadygoty dygoty
dragu
Czemu jeszcze chodzisz mi po głowię? Skoro byłem dla Ciebie w najlepszym wypadku chwilową zachcianką. W najgorszym, dodatkiem do łóżka.
— czego ja żaluje?
Reposted fromPoranny Poranny viapikkumyy pikkumyy

March 02 2020

Największy prezent dostajesz wtedy, kiedy ktoś postanowi podarować Ci pół godziny, godzinę, albo całe popołudnie i ten czas jest tylko dla Ciebie.
— (via
Reposted fromsoplica soplica vianiskowo niskowo
dragu
9643 b033 390
Reposted fromnoone97 noone97 vianiskowo niskowo
dragu
4143 e92f 390
Reposted fromzoou zoou viajethra jethra
dragu
Nie jestem kobietą Twojego typu. Lubię czuć kiedy mężczyzna się stara, i że jestem kimś, a nie kimkolwiek. Lubię rozmawiać (...). Lubię być, a nie bywać.
— Oczami faceta
Reposted fromniewychowana niewychowana viajethra jethra
dragu
5023 1ce0 390
Reposted fromsoftboi softboi viajethra jethra
dragu
Staram się, przykro mi. Trudno. Nie potrafię nic. Nie każ mi, już nie mam sił. Tak mi wstyd, tak bardzo wstyd. Nie wiem już jak myśleć mam, Nie chcę się takiej, już nie chcę tak. Zamykam oczy i nie ma mnie Tak przed bólem schowam się.
— Przebudzenie
Reposted fromTewi Tewi vianiskowo niskowo
dragu
Prawdziwa strata jest wtedy gdy kochasz coś, lub kogoś bardziej niż siebie i zostaje Ci to odebrane...
— Piotr Tokarz - Silent Soul
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl