Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 20 2020

dragu
Jeśli jesteś dla kogoś ważną osobą, to traktuje Cię jak priorytet w swoim życiu.
— znalezione

January 19 2020

dragu
6932 49e5 390
Reposted fromMissMurder MissMurder viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir

October 18 2019

dragu
1829 fc32 390
Reposted fromkarmaflimmern karmaflimmern viascorpix scorpix
dragu
5780 ab2b 390
Reposted fromsoftboi softboi viascorpix scorpix
dragu


Nigdy nie ignoruj osoby która kocha i martwi się o Ciebie,

bo pewnego dnia możesz zrozumieć, że straciłeś księżyc podczas łapania gwiazd..

dragu

Czasem poznajesz kogoś kto od razu jest taki jak ma być.

September 17 2019

dragu

Są chwile, kiedy człowiek jest tak zdołowany psychicznie, że nie potrafi wydobyć z siebie słowa.

— Nicholas Sparks
Reposted fromkrn krn viaazazel azazel
dragu
0736 01d1 390
Reposted fromsheismysin sheismysin viaazazel azazel
dragu
dragu
znowu mi się śniło że świat się rozpada a ja nie wiem co zrobić czy go trzymać czy puścić
— julia marcell
dragu
5495 d872 390
Reposted fromblackmamba blackmamba vialadymartini ladymartini

September 11 2019

dragu
Każdy normalny człowiek potrzebuje kogoś. Potrzebujemy być blisko. Skóra potrzebuje skóry. Każde zwierzę koi dotyk.
— "Ślepnąc od świateł" - Jakub Żulczyk
Reposted frompierdolony pierdolony via48hrs 48hrs
dragu
6505 7b9a 390
Reposted fromnyaako nyaako viairmelin irmelin
dragu
9090 2ae5 390
Toruń
Reposted fromhydrosphere hydrosphere viairmelin irmelin
dragu
Po prostu chcę wierzyć, że jednak coś dla Ciebie znaczę.
— ja. dzisiaj. ciesząc się, że przerwałeś ciszę.
Reposted fromhesiamela hesiamela vianieobecnosc nieobecnosc
dragu
9493 e379
Reposted fromstrangeee strangeee viapikkumyy pikkumyy
dragu
Coraz częściej będąc w towarzystwie dochodzę do wniosku, że nie umiem rozmawiać. 
— nie wiem, kompletnie nie wiem. I przez to coraz częściej milczę...cholera
Reposted fromfabulous-lazy fabulous-lazy viapikkumyy pikkumyy
dragu
Nie ma, nie było - okazuje się -
- nic ważniejszego od Ciebie.
— Marek Hłasko do Agnieszki Osieckiej, 7 grudnia 1958 r.
Reposted fromLaterLaterLater LaterLaterLater viapikkumyy pikkumyy
dragu
i znowu patrzę jak innym spełniają się moje marzenia... bo przecież nie mogę Cię mieć
— boże, ale wpadłam

August 23 2019

dragu
4762 03f9 390
Reposted fromsmoke11 smoke11 viahonestlie honestlie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl