Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 14 2017

dragu
Są ludzie, którzy mają w zwyczaju uśmiechać się przesadnie, kiedy zbiera im się na płacz.
— Carlos Ruiz Zafón - Więzień Nieba
dragu
2188 5242 390
dragu
Powiedz co by się musiało stać żebyś patrzyła na mnie jak kiedyś
— Malik
Reposted fromkrolewnabalonowa krolewnabalonowa via2708 2708
dragu
(...) tylko to co czujesz mnie interesuje
— Eldo "Pożycz mi płuca"
Reposted fromxalchemic xalchemic via2708 2708
dragu
4101 0d37 390
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaIrritum Irritum
dragu
Jak długo wytrzymasz brak kontaktu, zanim zupełnie zwariujesz?
— Grey's Anatomy
Reposted fromnaciol naciol viablackheartgirl blackheartgirl
dragu
7491 8983 390
you know?
Reposted fromrawwwr rawwwr vianiskowo niskowo
dragu
Lubię być sobą przy Tobie.
— Kaja Kowalewska - Melanżcholie
Reposted frompieprzycto pieprzycto viahope24 hope24
dragu
Nie wiem dlaczego ludzie mówią, że cuda się nie zdarzają, przecież ty mi się zdarzyłaś
— Piotr Adamczyk, 'Dom tęsknot'
Reposted fromhyphaeoflove hyphaeoflove viahope24 hope24
dragu
Rok mija i mi chyba trochę przykro, mimo, że kurwa nic w tym roku mi nie wyszło.
— Bonson
Reposted frompolciak polciak viablubra blubra
dragu
Może napijemy się wódki? W winie nie da się utopić smutków, będą pływać po wierzchu.
— W. Myśliwski "Ostatnie rozdanie"
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viablubra blubra
dragu
Emocjonalni ludzie cierpią przez byle co i byle kogo
— myshirt
Reposted frommyshirt myshirt viablubra blubra
dragu
Głupia rzecz miłość... Poznajesz, kochasz, cierpisz... Potem jesteś znudzony, albo zdradzony.
— Bolesław Prus
Reposted fromDarkArtist DarkArtist viablubra blubra

June 16 2017

dragu
Czasem ktoś wywoła w tobie chęć opowiedzenia czegoś, a potem tego żałujesz.
— Mirjam Mous

May 29 2017

dragu
0564 c690 390
Reposted frompiehus piehus vialoveveryone loveveryone
8579 2e68 390
Reposted fromirmelin irmelin viablackheartgirl blackheartgirl
dragu
Niebezpiecznie jest pokazywać ludziom ukochane miejsca, słuchać wspólnie ulubionych piosenek, bo gdy ludzie odchodzą, ów rzeczy tracą bezpowrotnie piękno, i za każdym razem, kiedy próbujemy do nich powrócić, wywołują masę cierpienia.
dragu
Nikt nie jest bardziej obcy niż osoba, którą kiedyś kochaliśmy.
— Tony Parsons
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaMerrry98 Merrry98
dragu
Ty milczysz i ja milczę
- tylko to nas teraz łączy.
— K. Kowalewska
dragu
Wyślij w kosmos swoją wdzięczność, niech nie pozostanie bez echa, niech wraca, niech rozweseli innego człowieka.
Reposted fromiamstrong iamstrong viapikkumyy pikkumyy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl