Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 06 2018

dragu
Podsumuj całą swoją zupe jednym gifem
dragu

to chore. jakbym do szczęścia stał tyłem.

— Upadli poeci.
Reposted fromenchantement enchantement viaSkydelan Skydelan
dragu
Kredyt zaufania to pożyczka od serca. Nigdy nie udzielaj go ponownie tej samej osobie.
— znalezione.
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vianiskowo niskowo
dragu
Przychodzi w życiu taki moment, kiedy wiesz, że musisz odpuścić. Cud, na który liczyłaś ominął Cię szerokim łukiem. Los nie wyciągnął życzliwej ręki. Nieprzypadkowe przypadki nie były po Twojej stronie. Nadzieja umarła. Zaakceptuj to. Ta decyzja może być najlepszą w Twoim życiu.
— znalezione.
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vianiskowo niskowo
dragu
0565 a20f 390
Reposted fromabsurdalna absurdalna vianiskowo niskowo
dragu
7179 7b4b 390
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vianiskowo niskowo
dragu
Pamiętaj, że zawsze możesz wstać, pierdolnąć drzwiami i odejść pewnym krokiem, nie odwracając się za siebie. Nigdy nie zapominaj tej opcji.
— Michał Kellen
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vianiskowo niskowo
dragu
1633 75c4 390
dragu
I’ve been looking at you too much
Reposted fromSeventeenRed SeventeenRed
dragu
Wszyscy musimy mieć jakieś marzenia. I nadzieję, że możemy osiągnąć coś więcej, niż mamy.
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait vianiskowo niskowo
dragu
Nie chcę już więcej czekać ani wierzyć w rzeczy, których nie potwierdza życie.
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait vianiskowo niskowo
dragu
I just want to feel loved. Is that so unreasonable to ask?
Reposted fromFarbnebel Farbnebel vianiskowo niskowo
dragu
8021 7f6f
Reposted frompastelowe pastelowe vianiskowo niskowo
Chcę zasypiać z Tobą w ramionach,
a nie tylko z telefonem w dłoniach
— (via euforycznafuria)
Reposted fromdivi divi vialovemyself lovemyself
Chciałabym poleżeć na Tobie i posłuchać bicia Twojego serca
— moja głowa (via bez-granicznie)

teraz

(via zgorszeni-e)

Reposted fromblutelf blutelf viaSeventeenRed SeventeenRed
dragu
Tak czy inaczej nigdy już o Tobie nie zapomnę
To jest niekończąca się opowieść o Tobie i o mnie
— Jan Borysewicz
Reposted from12-10-2014 12-10-2014 viashitsuri shitsuri
dragu
4085 76be 390
Reposted fromla-cafeine la-cafeine viashitsuri shitsuri
dragu
1687 cbf6 390
Pan Marcin, "Cięcie" fragment
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viashitsuri shitsuri
dragu
Nie rezygnuj z marzeń, to że coś nie dzieje się teraz, nie znaczy, że nigdy nie nastąpi.
— Bezimienna
Reposted fromzjedlimibrata zjedlimibrata viashitsuri shitsuri
dragu
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl