Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 12 2017

dragu
"Czasami mi smutno i też nie mam gdzie z tym pójść".
— Marek Hłasko "Listy"
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viaSkydelan Skydelan
dragu
I’ll always love you
But tonight’s the night 
I choose to walk away
— Sam Smith " Midnight Train"
Reposted fromWilalena Wilalena viaSkydelan Skydelan
dragu
Reposted fromFlau Flau viaoutofmyhead outofmyhead
7346 ab56 390
Reposted fromsunlight sunlight viatentacleguy tentacleguy
7860 f797 390
Reposted fromaufwiedersehen aufwiedersehen viairmelin irmelin
dragu

To czas, kiedy marzną dłonie i usta. To już ten czas.

— Kaja Kowalewska

November 02 2017

Chciałbym mieć kogoś,
Z kim mógłbym rozmawiać,
O trzeciej nad ranem.
— (via memories-never-di-e)
Reposted frommelanchujnia melanchujnia vianieobecnosc nieobecnosc
4711 140b 390
Reposted fromdivi divi vianieobecnosc nieobecnosc
4838 df59 390
Reposted fromdivi divi vianieobecnosc nieobecnosc

September 01 2017

dragu
dragu
dragu
3682 b14b 390
Reposted fromkindofnightmare kindofnightmare vianiskowo niskowo
dragu
Patrzy przez okno i pyta siebie, dlaczego jedni mają to, co im potrzebne, bez żadnego trudu, tak jakby im się to należało, a inni muszą szukać tego wszędzie, daleko, w obcych miejscach, wśród obcych twarzy.
— Igor Kulikowski - Polowanie na obłoki
Reposted frompieprzycto pieprzycto vianiskowo niskowo

August 27 2017

dragu


I'm an independent teddybear
4934 0066 390
Reposted fromsunlight sunlight viahysterie hysterie
dragu
Moja zupa to moja głowa - dziwny, emocjonalny burdel z ładnymi obrazkami i tysiącem niewypowiedzianych słów...
— niepotrzebneskreślić
Reposted fromwerterowska werterowska viahysterie hysterie
dragu
Czasem dzień jest zły tylko dlatego, że Cię w nim nie ma.
— m
Reposted fromffinak ffinak viahysterie hysterie
dragu
1581 bf48 390
Reposted frompersona-non-grata persona-non-grata viadygoty dygoty

August 19 2017

dragu
Człowiek samotny to ten, który dla nikogo nie jest numerem jeden.
— Helene Deutsch

July 30 2017

dragu
8466 be49 390
Reposted frombanitka banitka vianieobecnosc nieobecnosc
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl