Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 19 2018

dragu
0329 5d2c 390
Jeden z najsmutniejszych gifów świata

August 21 2018

dragu
dragu
Do Ciebie. Do Twojego łóżka. W Twoje ramiona.
— tak bardzo
dragu
6291 42cd 390

August 20 2018

dragu
8772 b349 390
Reposted fromK-E-N-A-J K-E-N-A-J viablackheartgirl blackheartgirl

June 28 2018

dragu
Reposted frominzynier inzynier viapkz451 pkz451

March 08 2018

dragu
Taka moja klątwa, kocham Cię po wieczność.
— Dagan Gari`n Cel do Kanade
Reposted fromazazel azazel viapartyhardorgtfo partyhardorgtfo
2461 8bf4 390
Reposted fromvanille vanille viapartyhardorgtfo partyhardorgtfo
dragu
Mam dwie dusze, jedną, która płacze, i drugą, która się śmieje. Ta szamotanina nastrojów to jestem ja.
— Agnieszka Osiecka.
Reposted fromnutt nutt viapodprzykrywka podprzykrywka
dragu
3547 33f1 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viapodprzykrywka podprzykrywka
dragu
Człowiek uwiel­bia uciekać, kiedy tyl­ko coś mu nie pasuje. Pakuje swo­je myśli, tęskno­ty, uczu­cia i rzeczy, wciąga płaszcz obojętności, i ucieka. Nieważne gdzie. By­le jak najdalej od tego, co nie poszło po je­go myśli.
— Danka Pałęga
Reposted frompasazerka pasazerka viapodprzykrywka podprzykrywka
dragu

"Czy to nie dziwne, że w snach ludzie, którzy się w ogóle nie znają, mogą się spotkać w miejscach, w których nigdy wcześniej nie byli?"

— Michael Morpurgo
dragu
Życzę Ci, abyś mógł trzymać dzisiaj za rękę osobę, z którą pragniesz być. Osobę na widok, której dostajesz dreszczy. Osobę, na głos której Twoje serce zmienia rytm. Osobę, o której śnisz. Nie idź na kompromis z własnym sercem. To się nie sprawdzi.
— N. Belcik
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapodprzykrywka podprzykrywka

February 12 2018

dragu
3637 1f19 390
Reposted fromprecelka precelka viaBloodEve BloodEve

February 07 2018

dragu
Wystarczy jedna osoba, by ożyło pustkowie i wystarczy jej brak, aby wielkie miasto wydało się puste.
— Lidia Jasińska
Reposted fromxalchemic xalchemic viakundel kundel
dragu
8167 0503
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viakundel kundel
dragu
1248 1cd6 390
Reposted fromzielono zielono viablackheartgirl blackheartgirl

February 04 2018

dragu
Nawet jeśli nie jest od razu wzajemna, miłość zdoła przetrwać jedynie wtedy, jeśli istnieje iskierka nadziei - bodaj najmniejsza - że zdobędziemy z czasem ukochaną osobę. A reszta jest czystą fantazją.
— Paulo Coelho
Reposted fromCryMeARiver CryMeARiver viapikkumyy pikkumyy
dragu
5117 a606 390
Reposted fromrisky risky viashitsuri shitsuri
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl