Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 15 2017

dragu
Całowaliśmy się jak wariaci, było nam dobrze, byliśmy szczęśliwi jak dzieci...
I co, powie mi pani, że to nic nie znaczyło? Że to wszystko mija, ot tak, jak fatamorgana?
Nie. To coś znaczyło.
— O mnie się nie martw, s02e10
dragu
Po co mi ten pociąg, skoro ciebie nie ma na stacji.
— Taco Hemingway
dragu
9728 4dde 390
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015
dragu
2506 dc63 390
Reposted fromzenibyja zenibyja viaRybciaaa Rybciaaa
dragu
1887 b115 390
Reposted fromsommteck sommteck viaMartwa13 Martwa13
9771 27c1 390
Reposted fromNSFWorld NSFWorld
dragu
Myślę, że z czasem, po trochu zbudowałam sobie jakby własny świat. I kiedy jestem w nim sama, jest mi nieco lżej na duszy. Ale fakt, że musiałam sobie taki zbudować, świadczy o tym, że jestem słabym człowiekiem, którego łatwo zranić.
— "Po zmierzchu"- Haruki Murakami
Reposted fromazathiana azathiana viaRybciaaa Rybciaaa
dragu
Spotkania twarzą w twarz nie zastąpi żaden portal społecznościowy. Bliskość twarzy drugiego człowieka wpływa na chemię naszego organizmu w taki sposób, że organizm ma siłę żyć i walczyć z przeciwnościami.
dragu

Nie mów, że mam przed sobą całe życie i wszystko jeszcze przyjdzie i tak dalej. Nie ma ani jednego człowieka na świecie, który by w to naprawdę wierzył.

— Marek Hłasko
Reposted fromhavingdreams havingdreams viaolewka olewka
0173 224e 390
Reposted fromvwwvwwvwwv vwwvwwvwwv

April 12 2017

dragu
dragu
3250 91bc 390
Reposted frombonjourkitty bonjourkitty viareniferowa reniferowa
dragu
Są chwile, kiedy myślę, że nie pasuję do jakiejkolwiek relacji międzyludzkiej.
— Franz Kafka
dragu
Każdy ma taką datę, do której ma sentyment.
Reposted frommefir mefir viaalwayshappy alwayshappy
6760 583d 390
Reposted fromclitoris clitoris viasurrealistyczna surrealistyczna
dragu
1562 2654 390
Reposted fromsnowlake snowlake viareniferowa reniferowa
dragu
dragu
Wiesz, że Ona nadal odwraca głowę na dźwięk Twojego imienia?

April 02 2017

9042 03b4 390

semplice-menteio:

💎💎💎

Reposted fromamatore amatore viaLittlePervert LittlePervert
dragu
3365 8fc9 390
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl