Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 27 2017

dragu
Ty nie wiesz, ile razy przez całą noc byłaś ze mną, mówiłaś do mnie, śmiałaś się do mnie; wyznawałaś mi takie rzeczy, o których marzyłem, a kiedy przychodziło rano i budziłem się, widziałem obok siebie puste miejsce.
— M. Hłasko - Opowiadania
Reposted frommalchanceux malchanceux viaBloodEve BloodEve
dragu
3174 7cb7 390
Reposted fromoblivious oblivious via2708 2708

May 25 2017

dragu
dragu
6568 93c8 390
dragu
Nic tak człowieka nie prześladuje jak słowa, których nie wypowiedział.
— Mitch Albom "Miej trochę wiary"
Reposted fromdreamadream dreamadream vialovesweets lovesweets
dragu

May 03 2017

9880 b165 390
Reposted fromc4tnot3s c4tnot3s
3930 2410 390
Reposted frommatteo90 matteo90 via2708 2708
dragu
Po raz pierwszy w życiu było mi wiosną tak ciężko i samotnie. Już wolałbym trzy razy z rzędu przeżyć luty.
— Haruki Murakami
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaAmericanlover Americanlover
dragu
Jak zapomnieć o Twoich obietnicach?
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viaLusia Lusia
dragu

April 15 2017

dragu
Całowaliśmy się jak wariaci, było nam dobrze, byliśmy szczęśliwi jak dzieci...
I co, powie mi pani, że to nic nie znaczyło? Że to wszystko mija, ot tak, jak fatamorgana?
Nie. To coś znaczyło.
— O mnie się nie martw, s02e10
dragu
Po co mi ten pociąg, skoro ciebie nie ma na stacji.
— Taco Hemingway
dragu
9728 4dde 390
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015
dragu
2506 dc63 390
Reposted fromzenibyja zenibyja viaRybciaaa Rybciaaa
dragu
1887 b115 390
Reposted fromsommteck sommteck viaMartwa13 Martwa13
9771 27c1 390
Reposted fromNSFWorld NSFWorld
dragu
Myślę, że z czasem, po trochu zbudowałam sobie jakby własny świat. I kiedy jestem w nim sama, jest mi nieco lżej na duszy. Ale fakt, że musiałam sobie taki zbudować, świadczy o tym, że jestem słabym człowiekiem, którego łatwo zranić.
— "Po zmierzchu"- Haruki Murakami
Reposted fromazathiana azathiana viaRybciaaa Rybciaaa
dragu
Spotkania twarzą w twarz nie zastąpi żaden portal społecznościowy. Bliskość twarzy drugiego człowieka wpływa na chemię naszego organizmu w taki sposób, że organizm ma siłę żyć i walczyć z przeciwnościami.
dragu

Nie mów, że mam przed sobą całe życie i wszystko jeszcze przyjdzie i tak dalej. Nie ma ani jednego człowieka na świecie, który by w to naprawdę wierzył.

— Marek Hłasko
Reposted fromhavingdreams havingdreams viaolewka olewka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl