Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 01 2017

dragu
dragu
dragu
3682 b14b 390
Reposted fromkindofnightmare kindofnightmare vianiskowo niskowo
dragu
Patrzy przez okno i pyta siebie, dlaczego jedni mają to, co im potrzebne, bez żadnego trudu, tak jakby im się to należało, a inni muszą szukać tego wszędzie, daleko, w obcych miejscach, wśród obcych twarzy.
— Igor Kulikowski - Polowanie na obłoki
Reposted frompieprzycto pieprzycto vianiskowo niskowo

August 27 2017

dragu


I'm an independent teddybear
4934 0066 390
Reposted fromsunlight sunlight viahysterie hysterie
dragu
Moja zupa to moja głowa - dziwny, emocjonalny burdel z ładnymi obrazkami i tysiącem niewypowiedzianych słów...
— niepotrzebneskreślić
Reposted fromwerterowska werterowska viahysterie hysterie
dragu
Czasem dzień jest zły tylko dlatego, że Cię w nim nie ma.
— m
Reposted fromffinak ffinak viahysterie hysterie
dragu
1581 bf48 390
Reposted frompersona-non-grata persona-non-grata viadygoty dygoty

August 19 2017

dragu
Człowiek samotny to ten, który dla nikogo nie jest numerem jeden.
— Helene Deutsch

July 30 2017

dragu
8466 be49 390
Reposted frombanitka banitka viakhal khal

July 29 2017

dragu
Wszyscy mnie odrzucili... Nawet Ty. Ty też mnie zostawiłaś. 
dragu
Najgorsze jest uczucie, gdy odkryjesz coś, co Cię cieszy, zachwyca i... nie masz się tym nawet z kim podzielić. Bo nikogo to i tak nie obchodzi.
Reposted fromlouve louve vialady-fraser lady-fraser
dragu
3799 2678 390
Reposted fromjestemtutaj jestemtutaj vialady-fraser lady-fraser
Daj mi znać kiedy już będę ważniejszy od reszty
@youtube (via namidacharu)
dragu

Nie wierzę w brak czasu. Zawsze jest czas na ten krótki błysk, na ten znak: jesteś dla mnie ważna.

- Agnieszka Osiecka – Rozmowy w tańcu

Reposted fromUndomiel Undomiel vialady-fraser lady-fraser
dragu
2098 03fe 390
Reposted frombadgal badgal vialady-fraser lady-fraser
dragu
Wracam do domu z uczuciem tęsknoty. Takiej dziwnej tęsknoty, nie wiadomo ani za czym, ani za kim. Takiej tęsknoty chyba metafizycznej, na którą pomagają tylko ciepłe dłonie. Nie chcę sam spędzić reszty wieczorów..
— Znalezione/Facebook
Reposted fromimpulsivee impulsivee vialady-fraser lady-fraser
dragu

Serce wrasta mi w żebra z samotności.
Twarda, wyblakła, chłodna, zastała, tkanka kostna.
Krucha w swej łamliwości, pęka na nowo z każdym oddechem.

— A. Marie
dragu
To znowu wróciło, ale przyjebało mi w mordę dużo mocniej niż zazwyczaj .
Reposted fromnewnightmare newnightmare vialady-fraser lady-fraser
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl